postal.cat

Base de Dades de Codis Postals

versió en català | versión en español

En aquest lloc web trobaràs per descarregar una base de dades de Codis Postals de Catalunya i España.

Dades actualitzades a 1 de gener de 2019.


Descàrrega en Comma-Separated Values [CSV]

Fitxer per descarregar: postalcat.csv (9.670 KB)

Descàrrega en Microsoft Excel [XLSX]

Fitxer per descarregar: postalcat.xlsx (7.044 KB)

Model de Dades Relacional [SQL]

Fitxer per descarregar: postalcat.sql (28.886 KB)


NOTA: Aquest es un projecte personal sense lucre. Si vols ampliar la informació de la base de dades, pots fer-ho a GitHub.