postal.cat

Base de Dades de Codis Postals

En aquest lloc web trobaràs per descarregar una base de dades de Codis Postals de Catalunya i España amb dades de 1 de juliol de 2017.

Hi ha informació de:


NOTA: Aquest es un projecte personal sense lucre. Si vols ampliar la informació de la base de dades, pots fer-ho a GitHub.


Descàrrega en Comma-Separated Values [CSV]

Fitxer per descarregar: postal.cat.csv (1.274 KB)

Descàrrega en Microsoft Excel [XLSX]

Fitxer per descarregar: postal.cat.xlsx (815 KB)

Model de Dades Relacional [SQL]

Fitxer per descarregar: postal.cat.sql (2.690 KB)


postal relations